Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de CVOO, 24-3-2016


In de Beerlingzaal hadden we een grote vergadertafel, Hans stond klaar met de presentatie.

De leden druppelden binnen. De koffie, thee en koekjes werden genoten!
Om 20 uur waren er 18 leden en het bestuur. !9 Leden hadden de moeite genomen om hun afwezigheid te melden.
En Hans Groos opende de vergadering.

Bij de mededelingen moest het bestuur tot haar spijt melden dat Wim Adriaans zijn kandidatuur voor het penningmeesterschap had ingetrokken, waardoor deze functie weer vacant komt. Tijdens de vergadering is er geen nieuwe kandidaat opgestaan.

De agenda is zonder grote problemen afgerond: notulen en verslagen werden goed gekeurd, de kascommissie was tevreden over de jaarrekening, Hans en Joep waren als bestuursleden aftredend en herkiesbaar! Daar had niemand bezwaar tegen.

Ik noem een aantal punten die tijdens de vergadering besproken zijn:

 1.  Het aantal leden is in 2015 gestegen tot 244
 2. Het bestuur heeft voltallig vergaderd en een aantal zaken kunnen regelen, zoals de nieuwe website, het profiel van de CVOO (logo, briefhoofd, mail).
 3. De reorganisatie van de financiŽle administratie is vrijwel voltooid. Louis Dirksen is de administrateur en de penningmeester houdt zich bezig met betalingen, beleid en is bestuurslid.
 4. Volgend seizoen zullen een aantal favoriete cursussen en workshops herhaald worden. De inloopmiddagen blijven 2x per maand ís middags.
 5. Voor de clubactiviteiten wordt gezocht naar een pakkende nieuwe naam die de lading dekt: de discussies over specifieke onderwerpen.
  Meldt de ideeŽn bij
 6. Een aantal voorstellen voor nieuwe activiteiten zijn genoemd, zoals apps voor gezondheid en leefbaarheid, domotica, meer veiligheid en privacy.
 7. De contributie voor 2017 zal ongewijzigd blijven.
 8. Jan Meurs zal de kascommissie verlaten en wordt bedankt voor zijn werk!
  Als reserve lid van de kascommissie voor 2017 is Ruud Overweg welkom, naast Theo Rijkhoff en Jos van der Valk.
 9. In het nieuwe seizoen blijven we de aanmelding voor workshops en cursussen verplicht stellen.
 10. Op voorspraak van Frans Pilger heeft de vergadering het bestuur gevraagd om zowel in mei als in juni nog een inloopmiddag te organiseren. Hiervoor zullen we dan ook een aanmelding verplicht stellen om niet onnodig mensen en de ruimte te claimen.


Om 21.30 uur sloot Hans de vergadering onder dankzegging aan de leden en het bestuur voor hun positieve inbreng.
 

Wietske Nijland.