Rand apparatuur Tips

Randapparatuur is eigenlijk alles wat wel i.v.m. een computer gebracht kan worden. Ik verwijs even naar een Wikipedia artikel waar alle soorten randappartuur wordt beschreven.

Te denken val aan muis, webcam, toetsenbord, beeldscherm, scanner enz.

Randapparatuur (Engels; peripheral) is in de context van computers hardware die niet behoort tot de centrale rekeneenheid maar 'ernaast' gebruikt wordt om de computer geschikt te maken voor een bepaalde taak.

Een werkende computer hoeft in principe alleen maar te bestaan uit geheugen en een processor – dit is genoeg om aan het model van de turingmachine te voldoen. Omdat een dergelijke computer niet bepaald makkelijk te bedienen is, zijn de meeste computers uitgerust met andere hardware om de interactie met de gebruiker, of met andere apparatuur, makkelijker te maken. Deze apparaten worden samen randapparatuur genoemd. In de praktijk wordt de term vooral gebruikt voor die apparatuur die extern is ten opzichte van de systeemkast.

Onder de term 'randapparatuur' vallen onder meer: