HET BESTUUR

Elke vereniging heeft een bestuur en het bestuur bespreekt regelmatig de stand van zaken in en om de vereniging. 
Zo ook bij de CVOO.

Minstens eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering en kunnen de leden hun zegje doen over de gang van zaken.

Het bestuur van CVOO bestaat uit de volgende personen.

Bestuur

Voorzitter

Hans Groos                   

Secretaris

Wietske Nijland            

Penningmeester

Pim Vletter                  

Bestuurslid Techniek

Jan de Zwart                 

Ledenadministratie

Pim Vletter                  

Bestuurslid Vacature
Overige functies

Webmaster

Hans Groos                   

Activiteitenadministratie

Louis Dirksen                 

Veiligheidsco÷rdinator

Jan de Zwart